Home
सचिवालय

सचिवालय

आयोगको दैनिक कार्य सम्पादन गर्न विधान अनुरुप युनेस्कोको एक सचिवालय शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार रहेको छ । आयोगको सचिवालयमा कार्यरत प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

क्र. सं नाम र पद
श्री खगराज बराल
महासचिव
श्री
सहायक महासचिव
श्री
सचिवालय सचिव
श्री भरतराज त्रिपाठी
उपसचिव
 श्री रामचन्द्र शर्मा
शाखा अधिकृत
श्री विष्णुराज बेल्वासे
शाखा अधिकृत
श्री उषा पोखरेल
आइ टी अधिकृत
श्री पदमराज जोशी
आइ टी अधिकृत
श्री गोविन्द प्रसाद पौडेल
लेखापाल
१० श्री शिव राम बस्नेत
लेखापाल
११ श्री शिव प्रसाद सुयल
प्राविधिक सहायक
१२ श्री सुरेन्द्र प्रकास टण्डन
ना.सु (स्टोर किपर)
१३ श्री सुरेन्द्र महर्जन
सवारी चालक
१४ श्री आनन्द राई
सवारी चालक
१५ श्री शारदा अधिकारी
कार्यालय सहयोगी
१६ श्री निर्मल कुमार चौधरी
कार्यालय सहयोगी