Home
सचिवालय

सचिवालय

आयोगको दैनिक कार्य सम्पादन गर्न विधान अनुरुप युनेस्कोको एक सचिवालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार रहेको छ । आयोगको सचिवालयमा कार्यरत प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

क्र. सं नाम र पद
श्री रामकृष्ण सुवेदी
महासचिव
श्री रामेश्वर प्रसाद यादव
सहायक महासचिव
श्री हरी प्रसाद खनाल
सचिवालय सचिव
 श्री इन्दिरा बुढाथोकी
शाखा अधिकृत
श्री पदमराज जोशी
शाखा अधिकृत
श्री उषा पोखरेल
शाखा अधिकृत
श्री श्याम बाबु साह
प्राविधिक सहायक
श्री सरिता थापा
लेखापाल
श्री सुरेन्द्र महर्जन
सवारी चालक
१० श्री शेर बहादुर तामाड
सवारी चालक
११ श्री शारदा अधिकारी
कार्यालय सहयोगी
१२ श्री निर्मल कुमार चौधरी
कार्यालय सहयोगी