Home
आयोग

आयोग

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको उद्देश्य

 

शिक्षा, विज्ञान र संस्कृतिको माध्यमद्वारा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा पत्रमा उल्लेखित उद्देश्य अनुरूप युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको उद्देश्य निम्न अनुसार छन्:

 • शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक एवम् बौद्धिक विकास गर्ने ।
 • शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, आमसञ्चार तथा सामाजिक क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, तालिम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन आदि गर्ने, गराउने ।
 • आफ्नो देशको गौरवमय संस्कृतिको वैभवलाई विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा स्रोत साधनले भ्याएसम्म परिचित गर्ने, गराउने ।
 • युनेस्कोको उद्देश्य एवम् कार्यक्रमहरूको प्रचार प्रसार गरी सर्वसाधारण जनता समक्ष पुर्याउने ।
 • अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीयस्तरमा युनेस्कोबाट सञ्चालित कार्यक्रममा सघाउ पुर्याउने ।
 • युनेस्कोको सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास आयोजना एवम् कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।
क) माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री – अध्यक्ष
ख)विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुमध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयद्वारा मनोनित दुइजना  – सदस्य
ग) शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा हेर्ने सचिव
– महासचिव
घ) शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव
– सदस्य
ङ) नगरपालिकाका प्रमुखहरु मध्येबाट आयोगको अध्यक्षद्धारा मनोनित गरेको एक जना
– सदस्य
च) परराष्ट मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि
– सदस्य
छ) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको (विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने) अधिकृत प्रतिनिधि
– सदस्य
ज) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि
– सदस्य
झ) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि
– सदस्य
ञ) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि
– सदस्य
ट) अर्थ मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि
– सदस्य
ठ)विभिन्न संघ, संस्थाका प्रमुखहरु मध्येबाट आयोगको अध्यक्षद्धारा मनोनित कम्तीमा दुई जना महिला सहित बढीमा चार जना

ड) शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक र आमसञ्चारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रमुखहरु मध्येबाट एक जना

महिला सहित आयोगको अध्यक्षद्धारा मनोनित दुई जनाढ) गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुबाट आयोगको अध्यक्षद्धारा मनोनित एक जनाण) शिक्षाविद्हरुमध्येबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्धारा मनोनित पाँच जना

त) विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट आयोगको अध्यक्षद्धारा मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना

थ) विषय समितिका पदाधिकारीहरु

द) एसोसिएटेड स्कुल प्रोजेक्ट नेटवर्कका राष्टिय संयोजक

 

 

– सदस्य

– सदस्य

 

 

– सदस्य

 

– सदस्य

 

– सदस्य

– सदस्य

 

ध) युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्टिय आयोगका सहायक महासचिव – सदस्य सचिव

युनेस्को पेरिसको विधानबाट समेत निर्देशित रहेको युनेस्कोका निमित्ता नेपाल राष्ट्रिय आयोगको विधानले आयोगको संरचनालाई युनेस्को पेरिसको संरचनासँग मिल्दो किसिमले अंगिकार गरेको छ । आफ्नो विधान, युनेस्को पेरिसका कार्यक्रम तथा नेपाल सरकार विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वय एवम् निकटतामा रहेर यसले विभिन्न कार्यहरू गर्दछ । आयोगका प्रमुख कार्यहरू निम्न अनुसार रहेको छ:

 • शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक एवम् बौद्धिक विकास गर्ने,
 • शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, आमसञ्चार तथा सामाजिक क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, तालीम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन आदि गर्ने, गराउने,
 • आफ्नो देशको गौरवमय संस्कृतिको वैभवलाई विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा आफ्नो साधनले भ्याएसम्म परिचित गर्ने, गराउने,
 • युनेस्कोको उद्देश्य, आदर्श एवम् कार्यक्रमहरूको प्रचार प्रसार गरी सर्वसाधारण जनता समक्ष पुर्याउने,\
 • अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीयस्तरमा युनेस्कोबाट सञ्चालित कार्यक्रममा सघाउ पुर्याउने,
 • युनेस्कोको सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास आयोजना एवम् कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने,
 • प्रत्येक दुइ वर्षमा हुने युनेस्कोको महाधिवेशनमा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डललाई आवश्यक सरसल्लाह र निर्देशन दिने,
 • युनेस्कोद्वारा पारित प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • युनेस्कोको उच्चतम आदर्श प्राप्तिका लागि समय समयमा सदस्य राष्ट्रहरू बिच भ्रमणको आदान प्रदानबाट अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र आपसी सहयोग बढाउने,
 • अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी बढाउने खालका सामाग्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आदान प्रदान आदि कार्य गर्ने गराउने,
 • आयोगसँग सम्वद्ध युनेस्को क्लबद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने,
 • युनेस्कोका अरू सदस्य राष्ट्रहरूको आयोगसँग सम्पर्क बढाउने र सहकार्य गर्ने,
 • आयोगको महाधिवेशन कम्तीमा वर्षको एक पटक बोलाउने,
 • युनेस्कोको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्कल्प प्रस्तावहरू पारित गर्ने ।

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको नीति तथा कार्यक्रम भनेकै युनेस्कोका आदर्शहरूलाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्याई शान्ति निर्माण, विकास सुनिश्चित र सम्वृद्धिकालागि समुदायमा आधारित संस्थाहरू समेत परिचालन गरी स्थानीयस्तरसम्म पुर्याउनु हो । यसका लागि पाँच ओटै विषय समितिका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु हो । त्यसैले सालबसाली रूपमा नेपालका विकासकालागि युनेस्कोका विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने नीति लिएको छ । यस्तै युनेस्को पेरिससँग सम्बन्ध सुदृढ बनाई नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग तथा अवसरमा वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ ।

क्र.सं नाम पद
माननीय देवेन्द्र पौडेल, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष
प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा, उपकुलपति, नेपाल खुला विश्वविद्यालय  सदस्य
प्रा. डा. हृदयरत्न बज्राचार्य, उपकुलपति, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी सदस्य
श्री रामकृष्ण सुवेदी, सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय महासचिव
 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव सदस्य
श्री उद्धव खरेल, प्रमुख, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौँ सदस्य
परराष्ट मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको (विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने) अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य
१०

११

१२

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि

अर्थ मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

सदस्य

१३ सह प्रा. डम्वर वीर थापा, राष्ट्रिय अध्यक्ष, युनेस्को क्लब तथा संघसंस्थाहरूको राष्ट्रिय महासंघ सदस्य
१४  श्री हरिवंश किराँत, मानार्थ अध्यक्ष, युनेस्को क्लब तथा संघसंस्थाहरूको राष्ट्रिय महासंघ सदस्य
१५ श्री आनन्दराज त्रिपाठी, अध्यक्ष, युनेस्को क्लब तथा संघसंस्थाहरूको राष्ट्रिय महासंघ सदस्य
१६ श्री दिपक सरकार, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, युनेस्को क्लब तथा संघसंस्थाहरूको राष्ट्रिय महासंघ सदस्य
१७

१८

१९

श्री विमल कुमार केडिया (सभासद)

श्री सरिता अर्याल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिभावक महासंघ नेपाल, साहित्यकार

श्री विष्णृु भट्ट, अध्यक्ष, वारपाक, सुलिकोट गाँउपालिका, गोरखा

सदस्य

सदस्य

सदस्य

२० श्री गणेश साह, शिक्षाविद् (पूर्व मन्त्री), देवकोटा सडक मध्य बानेश्वर, काठमाण्डौ सदस्य
२१ श्री रञ्ज झा, संविधान सभा सदस्य सदस्य
२२ श्री दीपेन्द्र विव्रम थापा, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार सदस्य
२३

२४

२५

२६

श्री काशीनाथ न्यौपाने, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

प्रा. डा. बालचन्द्र लुइटेल, काठमाडौं विश्वविद्यालय

श्री नानुमैया पराजुली, प्रधानाध्यापक, शिशु विद्याश्रम मा. वि., लमजुङ

श्री विष्णु पनेरु, प्रधानाध्यापक, कंकाली मा. वि., नैकाप, काठमाडौँ

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

२७ प्रा.डा.वाशुदेव काफ्ले, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं (निवृत्त)
संयोजक, शिक्षा समिति
सदस्य
२८ श्री रजि हैदर, सदस्य, शिक्षा समिति सदस्य
२९ श्री टंक आचार्य, पाठशाला नेपाल, सदस्य, शिक्षा समिति सदस्य
३० श्री शंकर अधिकारी, सदस्य, शिक्षा समिति सदस्य
३१ डा.जानुका नेपाल पौडेल, प्रधानाध्यापक, नीलबाराही मा.वि., कालीमाटी, काठमाडौं, सदस्य, शिक्षा समिति सदस्य
३२ श्री केदार कोइराला, सदस्य, शिक्षा समिति सदस्य
३३ श्री हरी प्रसाद खनाल, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालय,  सदस्य सचिव, शिक्षा समिति सदस्य
३४ प्रा.डा. रमेशकुमार मास्के, काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल, संयोजक, विज्ञान समिति सदस्य
३५ सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय(विज्ञान तथा प्रविधि)  (पदेन), सदस्य, विज्ञान समिति सदस्य
३६ श्री रोशन यादव, सदस्य, विज्ञान समिति सदस्य
३७ श्री रमेश सिलवाल, गोल्डेल गेट कलेज, बत्तीस पुतली, काठमाडौं, सदस्य, विज्ञान समिति सदस्य
३८ प्रा. डा. संगीता राजभण्डारी , त्रिभवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर सदस्य
३९ श्री हेरम्बराज कडेल, प्र.अ., विश्व निकेतन मा. वि., काठमाडौं सदस्य
४० श्री  इन्दिरा बुढाथोकी, शाखा अधिकृत, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालय
सदस्य सचिव, विज्ञान समिति
सदस्य
४१ श्री रमेश रंजन झा, संयोजक, संस्कृती समिति सदस्य
४२ डा. टिना मानन्धर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं, सदस्य, संस्कृती समिति सदस्य
४३ श्री सुरेश सुरस श्रेष्ठ, प्रमुख, विश्व सम्पदा संरक्षण शाखा, पुरातत्व विभाग (पदेन), 

सदस्य, संस्कृती समिति

सदस्य
४४ सह–सचिव, संस्कृति महाशाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (पदेन)
सदस्य, संस्कृती समिति
सदस्य
४५ श्री उमेश रेग्मी, उप. प्रा. , पद्यकन्या क्याम्पस
सदस्य, सस्कृति समिति
सदस्य
४६ श्री उपेन्द्र सहनी  सदस्य, सस्कृति समिति सदस्य
४७ श्री पदमराज जोशी, अधिकृत, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालय, 

सदस्य सचिव, संस्कृती समिति

सदस्य
४८ श्री विमल फुयाल, संयोजक,  संयोजक, सामाजिक समिति सदस्य
४९ डा. श्यामु थापा मगर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं, सदस्य, सामाजिक समिति सदस्य
५० श्री मेनुका पनेरु, शिक्षक, रत्नराज्य मा. वि. बानेश्वर (काठमाडौं)
सदस्य, सामाजिक समिति
सदस्य
५१ श्री सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (पदेन), सदस्य, सामाजिक समिति सदस्य
५२ श्री महेश्वर शर्मा, महासचिव, युनेस्को क्लब तथा संघसंस्थाहरूको राष्ट्रिय महासंघ, सदस्य, सामाजिक समिति सदस्य
५३ श्री प्रकाश राई, उपप्राध्यापक, त्रिचन्द्र क्याम्पस, घण्टाघर, काठमाडौं, सदस्य, सामाजिक समिति सदस्य
५४ श्री  अधिकृत , युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालय,

सदस्य सचिव, सामाजिक समिति

सदस्य
५५ श्री हरिगोविन्द लुईटेल, कलङ्की, काठमाडौं, संयोजन, आमसञ्चार समिति सदस्य
५६ महानिर्देशक, सूचना विभाग , सदस्य, आमसंचार समिति सदस्य
५७ अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, सदस्य, आमसंचार समिति सदस्य
५८ श्री प्रकाश सिलवाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, सदस्य, आमसञ्चार समिति सदस्य
५९ श्री हिरालाल चौधरी, नेपाल टेलिभिजन, सदस्य, आमसञ्चार समिति सदस्य
६० श्री सहिष्णु पौडेल, उपप्राध्यापक, रत्नराज्य क्याम्पस, काठमाडौं, सदस्य, आमसञ्चार समिति सदस्य
६१ श्री उषा पोखरेल, कम्प्यूटर अधिकृत, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालय
सदस्य सचिव, आमसञ्चार समिति सदस्य
सदस्य
६२ श्री मिमकाजी श्रेष्ठ, ए.यस.पी. नेटका राष्ट्रिय संयोजक सदस्य
६३ श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, सहायक महासचिव, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग सदस्य सचिव