टेलिफोन नं. +977-1-4200559/560/562
मिति शीर्षक संक्षिप्त विवरण डाउनलोड गर्नुहोस्
अनलाइन दर्ता फारम